de grijsaard

De grijsaard is per 11 oktober 2016 opgeheven.

Graag de vermelding van de grijsaard in uw bedrijvenregister verwijderen.
Bijvoorbaat dank.